Blue teaming

Red Team Experts helpt uw werknemers om weerbaarder te worden voor kwaadwillenden door middel van blue teaming.

beveiliging pentest

Wat is blue teaming?

In de wereld van red teaming is over het algemeen sprake van twee teams: het blauwe en het rode team. Het rode team is het aanvallende team, kwaadwillende personen welke de organisatie proberen binnen te dringen. In het geval van Redteam experts zijn wij dat. Het blauwe team is het verdedigende team, welke de kwaadwillende (rode team) probeert te stoppen in dien acties. Dat is in ons geval de opdrachtgever. Het doel van de verdedigers is proberen om zo vroeg mogelijk het rode team te signaleren en daarop daadkrachtig te acteren. In de praktijk blijkt dat wij als rode team in 85% van de gevallen succesvol zijn in het behalen van ons doel. Dat betekent dat het blauwe team veelal niet in staat is om tijdig te detecteren en te reageren. Bij Redteam experts zijn we niet uit op het laten falen van het blauwe team maar om ze juist weerbaarder te maken. Daarom zijn we ook actief op het gebied van trainen en opleiden. Door onze jarenlange ervaring met Red Team Assessments zijn we in staat trainingen en opleidingen te bieden met de kennis van een kwaadwillend persoon. Dit maakt dat de inhoud van onze trainingen en opleidingen altijd overeenkomen met de praktijk en continue worden aangepast aan het steeds veranderende dreigingsbeeld.

Operational security resillience

We hebben in de afgelopen jaren steeds vaker gemerkt dat we als Redteam experts niet tijdig door de ‘verdedigende partij’ worden gedetecteerd of dat er niet juist wordt opgetreden door verdedigers. Zodoende hebben we een ‘operational security resillience’ training ontwikkeld met als doel het weerbaarder maken van de verdedigers. In de training wordt men geïntroduceerd tot het fenomeen Red Teaming, zo gaat de training vaak gepaard met daarop volgend een Red Team Assessment. Zo worden de verdedigers al aan de voorkant voorbereid hoe zo’n assessment in zijn werking gaat, feitelijk bereiden ze zich daarmee ook voor op de ‘echte’ kwaadwillende. Tevens gaan we in op welke zwakheden we als mens hebben en hoe een kwaadwillend persoon hier misbruik van maakt. Daarbij leren we de verdedigers de criminele planningscyclus aan zodat ze meer bewust zijn van hoe een crimineel te werk gaat. Tot slot trainen we de verdedigers in het opstellen van een verdedigingssystematiek om zo deze betrokkenen proactief en initiatief te laten nadenken over diens eigen kwetsbaarheden en mogelijke oplosmogelijkheden. Deze training biedt aanvullende informatie welke in de algemene beveiligingsopleiding en binnen proactieve beveiliging (ook wel predictive profiling) niet wordt meegegeven.

security application pen test, red team experts, red teaming

Bombrieven

Bom- en poederbrieven worden al sinds jaren door kwaadwillende personen naar verschillende organisaties gestuurd. Zo kwamen er in 2020 in Nederland op verschillende plaatsen bombrieven binnen, waar er zelfs twee van explodeerden. Naar verwachting ging het hier om een afperser die geld eiste. Een dreiging die serieuze impact heeft op uw medewerkers en op uw bedrijfsvoering. Weten uw medewerkers hoe een bom- en/of poederbrief eruit ziet? Omdat we bij Redteam experts merkten dat lang niet alle medewerkers voldoende zijn getraind in het herkennen van bom- en/of poederbrieven hebben we een training en begeleidende poster ontwikkeld. Met behulp van de trainingen krijgen de medewerkers inzicht in wat voor soort bom- en/of poederbrieven er worden gebruikt, hoe deze eruit zien en wat nu precies wel of niet verstandig is om te doen. Dit is cruciaal om het effect van mogelijke bom- en/of poederbrieven te beperken en zo te voorkomen dat uw medewerkers en bedrijfsprocessen worden geraakt. Wilt u meer weten over wat wij aanbieden? Lees hier meer.